Stikkordarkiv: Open science

Høstseminar 22. oktober 2019

  Bibliotekets tjenester i lys av åpen vitenskap Nye krav om åpenhet, etterprøvbarhet og tilgjengelighet fra EU, NFR og andre som finansierer forskning har ført til en dreining mot åpen vitenskap (open science), herunder åpen publisering (open access) og åpne data. Hvilken rolle kan biblioteket spille i denne utviklingen, og hva gjøres allerede ved bibliotek … Fortsett å lese Høstseminar 22. oktober 2019