Stipend

Stipendmidlene for 2018 er utdelt, du er velkommen til å søke i 2019!

Stipendet for 2018 ble utdelt til Anne L. Lorange og Idun Knutsdatter Østerdal.  Anne og Idun holdt en presentasjon på årets høstseminar «Om UX og EX på UB – ​fysisk bibliotekutvikling».

 

Om stipendet:

Stipend for faglig utvikling på inntil NOK 7000,- . Alle medlemmer i NFF/T kan søke om stipend. Stipendet kan deles på flere.

Stipendet skal brukes til bibliotekfaglige formål slik som studietur, faglig reise, konferanse o.l.

Mottaker av stipend forplikter seg til å gi en muntlig presentasjon på et medlemsmøte, eller til å skrive en rapport/artikkel for publisering på nettsiden til NFF/T. Stipendmottakeren oppfordres dessuten til å skrive en artikkel/innlegg til ”Bok og bibliotek”.

Stipend tildeles fortløpende utover året etter vurdering av styret, og så lenge stipendpotten rekker.

Kortfattet søknad med begrunnelse, dokumentasjon og budsjett sendes per epost til:

NFF/avdeling Trondheim
ved sekretær Gunvor.Haugum(at)lksk.mil.no

 

Det er også mulig å søke stipend hos NFF sentralt eller hos NBF (NFF-medlemmer er tilsluttet NBF-Norsk bibliotekforening).

Se ellers oversikt over stipender for bibliotekarer.