Medlemskap

NFF er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi arrangerer møter og seminarer med aktuelle temaer. NFF avdeling Trondheim er et lokallag for medlemmer i Trondheim og omegn. Per november 2016 er det 72 medlemmer i lokallaget, og 399 medlemmer nasjonalt.

Alle personlige medlemmer har stemmerett på NFFs årsmøte og kan søke stipender fra NFF. Som NFF-medlem er du tilsluttet Norsk bibliotekforening (NBF) og har anledning til å søke NBF om stipend og du har stemmerett ved NBF’s årsmøter. NFF-medlemmer mottar medlemsbladet Biblioteksforum.

Innmelding gjøres enkelt via NBFs nettsider! Huk av for Norsk Fagbibliotekforening nederst på siden.

Kontingentsatser
Personlige medlemmer: 200,- (+ 450 i NBF-kontingent)*
Arbeidsledige/studenter/pensjonister: 100,- (+ 200,- til NBF)*
Institusjoner med færre enn 3 bibl.ansatte: 1000,-
Institusjoner med 3-9 bibl.ansatte: 1500,-
Institusjoner med 10 eller flere bibl.ansatte: 2500,-orsk fagbibliotekforening (NFF) har 469 medlemmer pr. 1.1.2012, hvorav 22 er institusjonsmedlemmer. Det er lokallag i Bergen og Trondheim.

*Kollektivt tilsluttede organisasjoner gis en grupperabatt på 25 % av den årlig medlemskontingent til NBF. Denne summen tilbakeføres den kollektivt tilsluttede forening sentralt, som en engangssum hvert år.
— Medlemsinstitusjoner kan sende en av sine ansatte på NFFs seminarer til medlemsprisavdeling Trondheim har 80 medlemmer per 21.01.2015.

Adresseendringer meldes til NBF