Arkiv: Sommermøte

Velkommen til sommermøte 13. juni

Sommermøtet vil finne sted i BIBSYS sine lokaler i Abelsgate 5. Vi starter kl. 19 med snacks og drikke, etterfulgt av demonstrasjon av BIBSYS’ nye discoveryverktøy og bevertning. Bindende påmelding innen mandag 10. juni til Lisbeth Jahren, HiST.  Avbud må meldes innen onsdag 12. juni