Arkiv: Høstseminar

Høstseminar 22. oktober 2019

  Bibliotekets tjenester i lys av åpen vitenskap Nye krav om åpenhet, etterprøvbarhet og tilgjengelighet fra EU, NFR og andre som finansierer forskning har ført til en dreining mot åpen vitenskap (open science), herunder åpen publisering (open access) og åpne data. Hvilken rolle kan biblioteket spille i denne utviklingen, og hva gjøres allerede ved bibliotek … Fortsett å lese Høstseminar 22. oktober 2019

Høstseminaret 2018

Onsdag 17. oktober hadde NFF avd. Trondheim sitt årlige høstseminar på DMMH. Temaet var «Fagbiblioteket – Fysisk rom og digital samling». Vi fikk innblikk i ulike erfaringer tilknyttet UX, meråpne bibliotek og om det digitale skiftet. Det var også omvisning i det nye biblioteket ved DMMH, av bibliotekets leder Loreta Burbaite. Alt i alt, så var … Fortsett å lese Høstseminaret 2018

Høstseminar 17. oktober 2018

Fagbiblioteket – fysisk rom og digital samling Fagbibliotekene jobber stadig med å videreutvikle sine fysiske rom, samtidig som brukerne har fått økt tilgang utenfor bibliotekets betjente åpningstid og via digitale samlinger. Dette har konsekvenser for både bibliotekeiere, publikum og ansatte. Vi har et program som favner flere innfallsvinkler på temaet, og vi har invitert forelesere … Fortsett å lese Høstseminar 17. oktober 2018

Hvordan måle verdien av bibliotek?

Fredag 20. oktober hadde NFF avd. Trondheim sitt årlige seminar, og i år var temaet Verdien av bibliotek. Det var en lærerik dag, hvor vi fikk innblikk i metoder for å måle verdien av bibliotek, og praktiske eksempler. Vi fikk også en svært god innføring i forskningsdatatjenester og bibliotekenes rolle innen forskningsdata. Presentasjonene fra høstseminaret: … Fortsett å lese Hvordan måle verdien av bibliotek?