Høstseminar 22. oktober 2019

Illustrasjon med grafiske elementer  inkl open access logo i oransje og blått med høstseminarets tittel og dato

 

Bibliotekets tjenester i lys av åpen vitenskap

Nye krav om åpenhet, etterprøvbarhet og tilgjengelighet fra EU, NFR og andre som finansierer forskning har ført til en dreining mot åpen vitenskap (open science), herunder åpen publisering (open access) og åpne data.

Hvilken rolle kan biblioteket spille i denne utviklingen, og hva gjøres allerede ved bibliotek i Norge og i Europa?


Tidspunkt: 22. oktober
Sted: LY52, 5.etg i Lysholmbygget, Sverres gate 15.

 

Program

 

09.00 – 09.20           Kaffe og registrering

09.20 – 09.30           Velkommen! v/ Katrine Aronsen, leder NFF/T

09.30 – 11.00           Keynote: The role of research libraries in the emerging
                                 open science-environment
                                 Ignasi Labastida, University of Barcelona

11.00 – 11.15           Pause

11.15 – 12.00           Et universitetsbibliotek hjelper doktorgradsstudenter å ta
                                 kontroll
                                 Aysa Ekanger, UiT Universitetsbiblioteket

12.00 – 13.00           Lunsj

13.00 – 14.15           Keynote: The role of research libraries in supporting
                                 open science: The situation in the UK and beyond
                                 Stephen Pinfield, University of Sheffield

14.15 – 14.30           Pause

14.30 – 15.15           Åpen vitenskap på biblioteket: Open Science Toolbox +
                                  Research Data @NTNU
                                  Henrik Karlstrøm og Ingrid Heggland, NTNU UB

15.15 – 15.30           Oppsummering/Spørsmål. Vel hjem.

 

Deltakeravgift

Ansatte NTNU UB: Gratis
Medlem NFF: 950 kr
Ikke medlem NFF: 1950 kr

Seminaret er fulltegnet og påmelding stoppet.
Ønsker du å stå på venteliste send en epost til katrine.aronsen@ntnu.no

Påmeldingsfrist 15. oktober

 

I samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket under markering av Open Access-uka, 21-25 oktober 2019.