Stipendmidler for 2019 er fordelt

Idun K. Østerdal ble tildelt 2000kr for å delta på EAHIL-konferansen i Basel i juni, og Liv Brynhild ble tildelt 5000kr for å delta på IGELU i Singapore i august 2019.

Det blir anledning til å søke stipend igjen fra NFF/T våren 2020.

Retningslinjer for stipend NFF/T.