Høstseminar 17. oktober 2018

Fagbiblioteket – fysisk rom og digital samling

Fagbibliotekene jobber stadig med å videreutvikle sine fysiske rom, samtidig som brukerne har fått økt tilgang utenfor bibliotekets betjente åpningstid og via digitale samlinger. Dette har konsekvenser for både bibliotekeiere, publikum og ansatte.

Vi har et program som favner flere innfallsvinkler på temaet, og vi har invitert forelesere med både erfaring og meninger om dette.

Årets seminar holdes på Dronning Mauds Minne Høgskole, så vi har også lagt opp til en omvisning i bibliotekets nye flotte lokaler.

 

Program:

09.15 – 09.45  Kaffe og registrering (Glassgården)

09.45 – 09.50  Velkommen! v/ Sara Røddesnes, leder NFF/T

09.50 – 10.30  Om UX og EX på UB – ​fysisk bibliotekutvikling
Anne L. Lorange og Idun Knutsdatter Østerdal

10.30 – 11.30  Omvisning og Kaffe med noko attåt

11.30 – 12.15  Det digitale skiftet – fra pensumlitteratur til læringsressurser
Dagmar Langeggen

12.15 – 13.00  Biblioteket som sted: på feltarbeid i HumSam-biblioteket
Astrid Andersson

13.00 – 13.45  Lunsj

13.45 – 14.30  Bibliotekarforbundet om meråpne bibliotek
Jannicke Røgler

14.30 – 14.45      Benstrekk

14.45 – 15.30      Dørene åpnes! Om prosjekt Meråpent bibliotek ved NTNU Trondheim.

Jorun Alstad

15.30     Vel hjem

 

Pris: NFF-medlemmer: 950,- / Ikke-medlemmer: 1 950,-

(påmeldingsfrist: 10. oktober 2018)