Stipend 2018 fra NFF avd. Trondheim

 

Det er nå anledning til å søke NFF/Trondheim om stipend for faglig utvikling på inntil NOK 7000,- for 2018.

Alle medlemmer i NFF/T kan søke om stipend. Stipendet kan deles på flere.

Stipendet skal brukes til bibliotekfaglige formål slik som studietur, faglig reise, konferanse o.l.

Mottaker av stipend forplikter seg til å gi en muntlig presentasjon på et medlemsmøte, eller til å skrive en rapport/artikkel for publisering på nettsiden til NFF/T. Stipendmottakeren oppfordres dessuten til å skrive en artikkel/innlegg til ”Bok og bibliotek”.

Siste frist for søknad for denne perioden er 30. november 2018. Stipend tildeles fortløpende utover året etter vurdering av styret, og så lenge stipendpotten rekker.

Kortfattet søknad med begrunnelse, dokumentasjon og budsjett sendes per epost til:

NFF/avdeling Trondheim
ved sekretær gunvor.haugum(at)lksk.mil.no