Carol Tenopir – artikler i Bok og Bibliotek og Forskerforum

Da Carol Tenopir besøkte Norge i oktober i år etter invitasjon fra NFF/T for å snakke om verdien av bibliotek, forskningsdata, forskeres lesevaner med mer på høstseminaret vårt ble hun også invitert til å holde foredrag i Oslo i regi av Nolug.
Presentasjonene fra disse foredragene ligger på Nolug sin hjemmeside

Carol Tenopir om Scholarly Publications in the Worklife of Researchers

Carol Tenopir om Data Sharing and Re-Use: Barriers and Incentives

Carol ble også intervjuet av Forskerforum og Bok og bibliotek:

Ny  rolle for fagbibliotek. Bok og bibliotek, (2017), (6), 64-66

Sorteringssamfunnet. Forskerforum. (2017), (10), 25-27
Denne artikkelen ligger ikke elektronisk. Men Tenopir sier:
«Bibliotekene har jobbet veldig hardt for å gjøre seg selv usynlige, og vært nesten for flinke»

Mye interessant å kikke på her – så god fornøyelse!