Hvordan måle verdien av bibliotek?

Fredag 20. oktober hadde NFF avd. Trondheim sitt årlige seminar, og i år var temaet Verdien av bibliotek. Det var en lærerik dag, hvor vi fikk innblikk i metoder for å måle verdien av bibliotek, og praktiske eksempler. Vi fikk også en svært god innføring i forskningsdatatjenester og bibliotekenes rolle innen forskningsdata.

Presentasjonene fra høstseminaret:

Vi har også filmet foredragene, de ligger på vår YouTube-kanal.

Carol Tenopir fra University of Tennessee, med base Knoxville, hadde to engasjerende og lærerike foredrag.

 

Etter lunsj en runde Kahoot!