Fagbibliotek for fremtida – Rom og Roller.

Høstseminaret 2016 var en stor suksess. Seminaret var fylt med fagligpåfyll og gode diskusjoner.  Vi i styret vil takke for alle som kom og bidro med at dette ble et bra seminar. Vi gleder oss til neste seminar 🙂

skjermbilde-2016-10-24-kl-07-27-46

Bildene er tatt av Hilde D. Johannessen og Birgitte Kleivset.

Alle presentasjonene og video av foredragene er lagt under «medlemsmøter».