Velkommen til årsmøte!

Kjære medlemmer!

Velkommen til årsmøte i NFF avd. Trondheim!

Tid: Torsdag 17. mars kl. 11.30-15.30
Sted: Musikkbiblioteket NTNU NB! Oppmøte til lunsj er på Sot, Solsiden.

Påmelding innen mandag 14. mars til marit.t.balstad@ntnu.no

Program

Kl. 11.30-13.00 NFF avd. Trondheim spanderer lunsj på Sot, Solsiden
Kl. 13.10-13.30 Omvisning Musikkbiblioteket NTNU
Kl. 13.30-14.30 Maria Sindre Bjelke: Instagram og sosiale medier
Kl. 14.30-15.30 Årsmøte NFF Trondheim

Dagsorden årsmøte

  1. Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskriver referat
  3. Årsmelding 2015
  4. Regnskap 2015 og budsjett 2016
  5. Virkeplan 2016
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 10. mars.

Årsmøtepapirer (virkeplan og revisorberetning kommer senere)

NFFT årsmelding 2015

NFF Trondheim Budsjett regnskap 2015-2016

Revisjonsberetning 2015

Virkeplan 2016

NFF valgkomiteens innstilling 2016

Innstilling til ny valgkomite 2016-2019