Ingen utdeling av faglig stipend for 2014

Det ble i april sendt ut utlysning av stipend for faglig utvikling med søknadsfrist 1. juni.

Styret fikk ikke inn noen søknader. Det blir derfor ikke utdelt stipend for i år.