Stipend for faglig utvikling

Det er nå anledning til å søke NFF/Trondheim om stipend for faglig utvikling på inntil krone 3500,-

Alle medlemmer i NFF/T kan søke om stipend. Stipendet kan deles på flere.

Stipendet skal brukes til bibliotekfaglige formål slik som studietur, faglig reise, konferanse o.l. som arrangeres i løpet av høsten 2014 eller våren 2015.

Mottaker av stipend forplikter seg til gi en muntlig presentasjon på et medlemsmøte, eller til å skrive en rapport/artikkel for publisering på bloggen til NFF/T. Stipendmottakeren oppfordres dessuten til å skrive en artikkel/innlegg til Bibliotekforum.

Kortfattet søknad med begrunnelse, dokumentasjon og budsjett sendes per epost til:

NFF/avdeling Trondheim
ved sekretær marius.haugen(at)ntnu.no

Søknadsfrist er 1. juni 2014.